07-03-24 Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικού έτους 2023-2024

 επιτραπέζια αντισφαίριση

07-03-24 Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικού έτους 2023-2024

Η προκήρυξη ΕΔΩ