29-12-23 Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 – Πρόσληψη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολείο αρμοδιότητας Διεύθυνσ

ipourgeio 400px

29-12-23 Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 – Πρόσληψη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολείο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2023-2024

Η Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ