15-12-23 Έκτακτη επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του οικονομικού έτους 2023

ipourgeio 400px

15-12-23 Έκτακτη επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του οικονομικού έτους 2023

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη  καθορίστηκε έκτακτη επιχορήγηση, προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρυματα (ΑΤΕΙ ) συνολικού ύψους 16,1 εκατ ευρώ, από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘΑ του οικονομικού έτους 2023.

Η Υπουργική Απόφαση εδώ