07-12-23 Δημοσίευση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Screenshot 2023 12 07 142723

07-12-23 Δημοσίευση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο:  «Διαρθρωτικοί δείκτες για την Παρακολούθηση των Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη, 202 Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2023.”

Η φετινή έκδοση αναλύει πάνω από 45 βασικούς ποιοτικούς δείκτες που αφορούν τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε επτά κύριους τομείς:

  • Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC)
  • Βασικές Δεξιότητες
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Πρόωρη Εγκατάλειψη από την Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ELET).
  • Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού
  • Ισότητα στο σχολείο και την Ανώτατη εκπαίδευση
  • Ανώτατη εκπαίδευση

Οι Διαρθρωτικοί δείκτες του δικτύου Ευρυδίκη αποτελούν βασική πηγή δεδομένων για την Ετήσια Παρακολούθηση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσφέρει μία εκτενή ανάλυση πάνω στην  εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επικαιροποίηση των Διαρθρωτικών δεικτών του 2023 καλύπτει όλα τα  Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και  την Τουρκία.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον  σύνδεσμο:

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2023

 COVER A4 JAF 2023 promotion Tome general