ΥπερΔι@ύγεια

Mε στόχο την προώθηση της διαφάνειας και την καλύτερη πρόσβαση στα ανοικτά δημόσια δεδομένα λειτουργεί με επιτυχία, εδώ και αρκετό καιρό, ο δικτυακός τόπος ΥπερΔι@ύγεια (http://www.yperdiavgeia.gr).
Η ΥπερΔι@ύγεια παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής αναζήτησης, με ταχύτητα, ευχρηστία και ακρίβεια, στα περιεχόμενα όλων των εγγράφων που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.

Τι είναι;
Η ΥπερΔι@ύγεια είναι μια μηχανή αναζήτησης που ψάχνει σε όλα τα έγγραφα που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια. Βασικά χαρακτηριστικά:
Αναζήτηση στο περιεχόμενο των PDF που αναρτώνται στη Δι@ύγεια.
Πρόσβαση σε αντίγραφα των τελευταίων εγγράφων που αναρτώνται στη Δι@ύγεια. (Πολύ χρήσιμο όταν πέφτει η Δι@ύγεια).
Γιατί δημιουργήθηκε;
Διότι παρά το γεγονός ότι η Δι@ύγεια είναι μια καλή αρχή, έχει προβλήματα αξιοπιστίας και δεν διαθέτει καλές υπηρεσίες αναζήτησης.

Καλοδήμος Δ.