20-07-22 Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας και πίνακας απορριφθέντων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής, υποψηφίων για την κάλυψη δύο θέσεων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι Berkendael 

4 bru

20-07-22 Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας και πίνακας απορριφθέντων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής, υποψηφίων για την κάλυψη δύο θέσεων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι Berkendael 

Αριθ. 90079/Η2/20-7-2022 έγγραφο «Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας και πίνακας απορριφθέντων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής, υποψηφίων για την κάλυψη δύο θέσεων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι Berkendael (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022)» 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας