19-07-22 Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων   στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

23 03 17bruxelles

19-07-22 Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων   στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ανακοινώνει ότι οι συνεντεύξεις των υποψήφιων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022.

Το έγγραφο σε μορφή doc 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας