19-07-22 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων κλ.ΠΕ07 Γερμανικής για ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ- Προσωρινός αξιολογικός απορριφθέντων κλ.ΠΕ05 για Βρυξέλλες I Berkendael

4 bru

19-07-22 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων κλ.ΠΕ07 Γερμανικής για ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ- Προσωρινός αξιολογικός απορριφθέντων κλ.ΠΕ05 για Βρυξέλλες I Berkendael

Α) Αριθ. 89024/Η2/19-7-2022  «Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας  υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022)» 

Β) Αριθ. 89034/Η2/19-7-2022 «Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας και πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι Berkendael (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022»).


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας