04-07-22 Χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων για εκπαιδευτικούς ΠΕ-07- Ευρωπαικά σχολεία

4 bru

04-07-22 Χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων για εκπαιδευτικούς ΠΕ-07- Ευρωπαικά σχολεία

Το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας