04-07-22 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για την εκκίνηση της Γ' φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

rsz 1iep 1

04-07-22 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για την εκκίνηση της Γ’ φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας