17-06-22 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Φορείς του ΥΠΑΙΘ

 rsz 1mak 3 1

17-06-22 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Φορείς του ΥΠΑΙΘ

1. ΙΚΥ 

2. ΕΟΠΠΕΠ 

3. ΔΟΑΤΑΠ 

4. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

5. ΚΕΓ 

6. ΙΜΜΑ 

7. ΙΕΠ 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.