16-06-22 Ανοιχτή πρόσκληση του ΙΕΠ για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του  Ευρωπαϊκού προγράμματος “Learning from the Extremes”

rsz logo iep big

16-06-22 Ανοιχτή πρόσκληση του ΙΕΠ για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του  Ευρωπαϊκού προγράμματος “Learning from the Extremes”

Η Πρόσκληση εδώ 

Lfe application here 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας