16-06-22 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σε Φορείς του ΥΠΑΙΘ

rsz mak 1

16-06-22 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σε Φορείς του ΥΠΑΙΘ

1. ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

2. ΚΕΓ 

3. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

4. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ 

5. ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

6. ΔΟΑΤΑΠ 

7. ΕΟΠΠΕΠ

8. ΙΚΥ 

9. ΙΕΠ 

10. ΠΕ-86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.