Υποχρεωτική διετία για το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη.

Ο νόμος 4151/2013 στο άρθρο 3 αναφέρει παρ.3 αναφέρει:
“Οι διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο,σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση.”
Δηλαδή για να πάρεις το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη πρέπει να έχεις  ασκήσει τα καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας για δύο χρόνια.

Καλοδήμος Δ,

4 thoughts on “Υποχρεωτική διετία για το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη.

  1. Υπηρέτησα ως διευθύντρια Γυμνασίου το 2010.Διορίστηκα το 1982. Μήπως ξέρετε αν παίρνω επίδομα θέσης στη σύνταξη;

  2. Συμπληρώνω ότι ήμουν διευθύντρια για ένα χρόνο. Η καινούργια απόφαση για τη διετία, πιάνει και τους παλιούς;

  3. ΕΧΩ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 89-90 (11 ΜΗΝΕΣ) ΚΑΙ ΣΑΝ ΥΠΟΘΥΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟ 2012-2013 (11 ΜΗΝΕΣ).ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ;

  4. Καλημέρα.
    Η μη καταβολή επιδόματος ευθύνης για όσους έχουν υπηρετήσει ένα έτος σε θέση ευθύνης έχει αναδρομική ισχύ ή ισχύει για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ψήφιση του ν. 4151/2013 ;
    Ευχαριστώ.

Comments are closed.