14-06-22 Πίνακες ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ipourgeio 400px

14-06-22 Πίνακες ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59. » 

Τμήμα Δ΄ Στελεχών ΠΕ και ΔΕ 

1 01_ Α’ Π.Σ.Ε.ΣΕ- ΔΕΚΤΟΙ 

2. 01_Α’ Π.Σ.Ε.Σ.Ε.- ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

3. 01_Α’ Π.Σ.Ε.Σ.Ε.- ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (λόγω γλώσσας) 

4. 02_Β’ Π.Σ.Ε.Σ.Ε.- ΔΕΚΤΟΙ 

5. 02_Β’ Π.Σ.Ε.-Σ.Ε. – ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

6. 02_Β’ Π.Σ.Ε. -Σ.Ε. – ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (λόγω γλώσσας)

7. 03_Γ’ Π.Σ.Ε.-Σ.Ε. ΔΕΚΤΟΙ 

8. 03_Γ’ Π.Σ.Ε.- Σ.Ε. ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

9. 03_Γ’ Π.Σ.Ε.-Σ.Ε. ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (λόγω γλώσσας) 

10 .04_Δ’ Π.Σ.Ε.-Σ.Ε. ΔΕΚΤΟΙ 

11. 04_ Δ’ Π.Σ.Ε.- Σ.Ε. ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

12. 04_Δ’ Π.Σ.Ε.-Σ.Ε. ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (λόγω γλώσσας) 

13. 05_Ε’ Π.Σ.Ε.-Σ.Ε. ΔΕΚΤΟΙ 

14. 05_Ε’ Π.Σ.Ε.-Σ.Ε. ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

15. 05_ Ε’ Π.Σ.Ε. – Σ.Ε. ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (λόγω γλώσσας) 

16. 06_ ΣΤ’ Π.Σ.Ε.-Σ.Ε. ΔΕΚΤΟΙ 

17. 06_ΣΤ’ Π.Σ.Ε.- Σ.Ε. ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ 

18. 06_ΣΤ’ Π.Σ.Ε.- Σ.Ε. ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ (λόγω γλώσσας) 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας