14-06-22 «Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής  εξεταστικής περιόδου 2022»

writing p

14-06-22 «Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής  εξεταστικής περιόδου 2022»

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή doc 

Οι περιοχές εξέτασης 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.