17-05-22 Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για συμμετοχή σε συνέδριο με τίτλο:  Η εποχή της Καταστροφής και το τέλος της συνύπαρξης: Απελάσεις, εκτοπίσεις και γενοκτονίες, 1912-1924

 ΔΤ

17-05-22 Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για συμμετοχή σε συνέδριο με τίτλο:  Η εποχή της Καταστροφής και το τέλος της συνύπαρξης: Απελάσεις, εκτοπίσεις και γενοκτονίες, 1912-1924

Το έγγραφο της πρόσκλησης  στα Ελληνικά σε μορφή doc 

To έγγραφο της πρόσκλησης στα Αγγλικά σε μορφή doc 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας