03-05-22 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

rsz mak 1

03-05-22 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

Το έγγραφο σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας