15-04-22 Εγκύκλιοι σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ από το έτος 2022 και εφεξής

rsz mak 1

15-04-22 Εγκύκλιοι σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ από το έτος 2022 και εφεξής

1. Εγκύκλιος ΓΕΛ τροποποίηση πρόσβασης 

2. Εγκύκλιος για τροποποίηση ΥΑ πρόσβασης ΕΠΑΛ 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας