Τα νέα τμήματα Πληροφορικής ΤΕΙ με το Σχέδιο Αθηνά.

Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ είχαμε μεγάλες αλλαγές στα ΤΕ Πληροφορικής που πλέον έχουν την ονομασία Μηχανικοί Πληροφορικής ΤΕ.
(713) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
(711) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
( Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(710) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ) – ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(725) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΤΕΙ
(Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(712) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(724) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
(Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(735) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) – ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(506) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) – ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(723) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(736) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) – ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(727) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
(529) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ) – ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Κατευθύνσεις 5ου Εξαμήνου :1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)

Μέχρι σήμερα ,2-6-2013, έχει βγει το ΦΕΚ μόνο για το ΤΕΙ Πειραιά

Καλοδήμος