13-04-22  Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Άγγελου Συρίγου η Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου “Eqrem Çabej”

IMG 2330

13-04-22  Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Άγγελου Συρίγου η Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου “Eqrem Çabej”

Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Άγγελου Συρίγου και της Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού της Αλβανίας κας Evis Kushi, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου “Eqrem Çabej”, κ. Bektash Mema, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα, την Τρίτη 12 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας τετραετούς διάρκειας περιλαμβάνει τους τομείς της εκπαίδευσης και έρευνας, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σπουδών και θέτει ως στόχους, την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, την προώθηση της κινητικότητας μελών ακαδημαϊκού προσωπικού, φοιτητών και αποφοίτων των δύο Πανεπιστημίων, την εκπόνηση κοινών ερευνητικών έργων, καθώς και την ενθάρρυνση προσπαθειών στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και των τριών κύκλων σπουδών.

Στην τελετή παρέστησαν η Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία κ. Σοφία Φιλιππίδου και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο κ. Δημήτριος Σαχαρίδης, οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ.κ. Μηνάς Πασχόπουλος και Σταύρος Νικολόπουλος, οι Κοσμήτορες των Σχολών Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, κ.κ. Πολυξένη Παγγέ και Ευαγγελία Καραγιάννη- Καραγιαννοπούλου, οι Πρόεδροι των Τμημάτων Νηπιαγωγών, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κ.κ. Αικατερίνη Πλακίτση, Νίκος Μυλωνίδης και Ιωάννης Σωτηρόπουλος. Από πλευράς Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, παρόντες ήταν οι Αντιπρυτάνεις, οι Κοσμήτορες των Σχολών και οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Ιδρύματος καθώς και οι τοπικές πολιτικές αρχές.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας