12-04-22 Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022

rsz f190bda6e7490d584ccb0c218f310208 xl

12-04-22 Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022

Το ΔΤ σε μορφή pdf 

To πρόγραμμα εξετάσεων 

Οι περιοχές των εξετάσεων 

Οι προδιαγραφές σε μορφή PDF 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας