20-03-22 Επίσημη εκδήλωση έναρξης της Εκστρατείας για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας “Democracy Here. Democracy Now” στις 21 Μαρτίου 2022 – Ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση

Χωρίς τίτλο

20-03-22 Επίσημη εκδήλωση έναρξης της Εκστρατείας για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας “Democracy Here. Democracy Now” στις 21 Μαρτίου 2022 – Ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση

Τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 στις 15:00-16:00 ώρα Ελλάδος (14:00-15:00 CET) στο φουαγιέ της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί η επίσημη εκδήλωση έναρξης της εκστρατείας για τη νεολαία για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας (Youthcampaign for revitalising democracy), οποία θα μεταδοθεί ζωντανά για όσους/όσες επιθυμούν να την παρακολουθήσουν. Η συμμετοχή στην εκστρατεία αυτή αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας στον τομέα της νεολαίας για το 2022.

Η εκστρατεία, η οποία θα διεξαχθεί σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2022 με στόχο την αναζωογόνηση της δημοκρατίας και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων και των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, επικεντρώνεται στην πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ουσιαστική συμμετοχή των νέων και στον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης ως παράγοντες εκδημοκρατισμού. Επίσης, βασίζεται σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται με νέους και οργανώσεις νέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την υποστήριξη εθνικών σημείων επαφής και ευρωπαίων εταίρων και είναι δημοκρατική: οι νέοι και οι οργανώσεις τους διερευνούν το θέμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας και διατυπώνουν τις προτάσεις που θα μεταφραστούν σε πολιτικές και προγράμματα σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μετά την επίσημη έναρξη της εκστρατείας “Democracy Here. Democracy Now” θα ενεργοποιηθεί η σχετική ιστοσελίδα http://www.democracyherenow.coe.int/ όπου οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/νέες και οργανώσεις νέων μπορούν να βρούν κάθε πληροφορία για τη συμμετοχή τους με προτεινόμενες δράσεις σύμφωνα με τις θεματικές της εκστρατείας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση της εκδήλωσης μπορούν να βρούν το πρόγραμμα εδώ, καθώς και να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο αναμετάδοσης εδώ: https://vodmanager.coe.int/live/?appname=direct&image=assets%2Fimages%2Fcoe.jpg&langs=ori

 CoE logo


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας