10-03-22 Επέκταση δικτύου Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023

rsz_mak-1.jpg

10-03-22 Επέκταση δικτύου Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023

Νέα σχολεία προστίθενται από το σχολικό έτος 2022-2023 στο δίκτυο των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4692/2020. Έτσι, από 62 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία που λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020, επεκτείνονται σε 120, ενώ ήδη από πέρυσι υπάρχει τουλάχιστον ένα Πρότυπο ή/και Πειραματικό σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα ποιοτικό, αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο, με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Κατόπιν εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και σύμφωνης γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το χαρακτηρισμό των κάτωθι σχολικών μονάδων ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023, ορίζοντας την διασύνδεση μεταξύ τους καθώς και τις σχολικές μονάδες με κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.). Οι μαθητές που φοιτούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες κατά τον χαρακτηρισμό τους εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτές, εφόσον το επιθυμούν.α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΔΕ/ΔΠΕ

ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ

 

1

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Δ.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

9521302

15Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ

 

2

 

9420005

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

3

Δ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

4201000

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

 

4

 

4251009

3Ο ΓΕ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

5

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

0501260

26Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ

ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ

 

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

1ο ΔΩΔΕΚΑΘ. (12/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡ.ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡ.ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

6

Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

0501460

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ

 

7

0551460

1Ο ΓΕ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

1Ο ΠΕΙΡΑΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

1Ο ΠΕΙΡΑΜ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

8

ΚΡΗΤΗΣ

Δ.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

9410150

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς κλήρωση.

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.

Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Προτύπων Σχολείων, οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης βαθμίδας. Στην περίπτωση που στην Α΄ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο ή σε δοκιμασία δεξιοτήτων για εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο οφείλουν να εγγράψουν τους μαθητές στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση του/της μαθητή/τριας σε δημόσιο σχολείο, για την περίπτωση που δεν εισαχθεί στο Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο που επιθυμούν.

Τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης και βαθμίδα καθώς και την μεταξύ τους διασύνδεση μπορείτε να τα δείτε εδώ:

https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=10899


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας