03-02-22 Παράταση προθεσμίας υποβολής συμμετοχής- Πανελλήνιος Μαθ. Διαγωνισμός δημιουργίας βίντεο «Μνήμες Μικράς Ασίας-Πόντου: 1922-2022»

rsz 1εικόνα Δελτίου Τύπου

03-02-22 Παράταση προθεσμίας υποβολής συμμετοχής- Πανελλήνιος Μαθ. Διαγωνισμός δημιουργίας βίντεο «Μνήμες Μικράς Ασίας-Πόντου: 1922-2022»

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Η πρόσκληση συμμετοχής εδώ 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας