14-02-22 Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

rsz macbook 336704 960 720 1

14-02-22 Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Πίνακας δεκτών – τελικός 

Πίνακας μη δεκτών 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας