23-12-21 Ανακοινοποίηση στο ορθό του τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κ

rsz mak 1

23-12-21 Ανακοινοποίηση στο ορθό του τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, σχολ. έτους 2021-2022.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθμ. 167784/Ε1/22-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΛΓ46ΜΤΛΗ-7ΨΨ) υπουργική απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, σχολ. έτους 2021-2022, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης-Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Η ανακοινοποίηση στο ορθό αφορά στον τελικό αξιολογικό πίνακα των αντικειμένων 2. Κίνηση Χορός (Κατευθ. Κινηματογράφου), 3. Κίνηση Χορός (Κατευθ. Χορού) και 5. Σύγχρονος Χορός των Καλλιτεχνικών Σχολείων Αθηνών και Περιστερίου.

Οι ανακοινοποιημένοι αξιολογικοί πίνακες είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr 

Η απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε pdf

Ο αξιολογικός πίνακας για Κίνηση Χορό (Κατευθ. Κινηματογράφου) σε excel

Ο αξιολογικός πίνακας για Κίνηση Χορό (Κατεύθ. Χορού) σε  excel 

Ο αξιολογικός πίνακας για Σύγχρονο Χορό των Καλλιτεχνικών Σχολείων Αθηνών και Περιστερίου σε excel


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας