11-12-21 Αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Online survey picture 2

11-12-21 Αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα συνδιαμορφωθεί μαζί με τους νέους. Ως μέρος της διαδικασίας συνδιαμόρφωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικτυακή έρευνα από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου οι νέοι να λάβουν τον λόγο, να μοιραστούν τις ιδέες τους και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

Η έρευνα έλαβε σχεδόν 5.000 απαντήσεις, οι οποίες προήλθαν από κάθε γωνιά της Ευρώπης και όχι μόνο. Από την έρευνα προκύπτει η ψυχολογική κούραση των νέων από την πανδημία και η πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο το 2022. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 θα τους δώσει την ευκαιρία για επανέναρξη μετά την πανδημία. 

Οι περισσότερες απαντήσεις προήλθαν από νέους μεταξύ 18 και 24 ετών, που ζουν σε πόλεις ή κωμοπόλεις και χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία νέων. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες, η πλειοψηφία των οποίων ήταν γυναίκες, απάντησαν ότι Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για τη νεολαία, μια ευκαιρία για τους νέους να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι περισσότεροι από αυτούς αναμένουν αλληλεπιδράσεις με άλλους Ευρωπαίους μέσω διασυνοριακών δραστηριοτήτων, εκπαιδεύσεων, ανταλλαγής εμπειριών και πολιτισμού και πανευρωπαϊκών φεστιβάλ ή μεγάλων εκδηλώσεων.

Όσον αφορά τις θεματικές του Έτους, οι περισσότεροι ερωτηθέντες επέλεξαν «Εκπαίδευση και κατάρτιση» (63,6%), «Κλιματική αλλαγή/περιβάλλον» (59,8%), «Υγεία/ψυχική υγεία» (56,1%), «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, κατά των διακρίσεων» (48,12%).

Οι τρεις πρώτες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν η Ελλάδα (ποσοστό συμμετοχής 37,11%), η Ιταλία και η Ισπανία. Η νεολαία της χώρας μας ανταποκρίθηκε θεαματικά με εντυπωσιακή διαφορά από τη δεύτερη σε ποσοστό συμμετοχής Ιταλία, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στην αγγλική γλώσσα σε μορφή pdf.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας