24-11-21 Επανέναρξη αιτήσεων συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση ΣΕΕ και ΠΕ06 και ΠΕ60

2018 10 08 19 16 42

24-11-21 Επανέναρξη αιτήσεων συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση ΣΕΕ και ΠΕ06 και ΠΕ60

Από τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, μέχρι και τη Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των ΣΕΕ και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία και για κάποιο λόγο δεν εγγράφηκαν κατά τις δύο προηγούμενες περιόδους

Ξεκινά η 4η περίοδος (Α’ Φάσης) της εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μόνιμων και αναπληρωτών), καθώς και των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 που υπηρετούν σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδ. ΟΠΣ 5093563. Από τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου και ώρα 13.00 μέχρι τη Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για την Σελίδα 2 από 2 υποβολή αίτησης συμμετοχής (4η περίοδος Α΄ Φάσης) στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που δεν εγγράφηκαν στις δύο προηγούμενες περιόδους (νέες τοποθετήσεις κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι :

 Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

 Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα και πληρούν τις προϋποθέσεις (έχουν δηλαδή δηλωθεί στο myschool από το σχολείο τους), θα μπορούν από την Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 να συνδεθούν στην πλατφόρμα moodle https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=511 για να ξεκινήσουν την Α’ Φάση της επιμόρφωσής τους (12 ωρών),

 Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς taxis του επιμορφούμενου. Σημειώνεται ότι: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιμόρφωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στο : http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/deltio-tipou-5093563 ενώ για τεχνικά θέματα μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=50

Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας