19-11-21 7ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning  #etwinconfgr

7o Conf Gov

19-11-21 7ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning  #etwinconfgr

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

19, 20, 21 Νοεμβρίου 2021

http://www.etwinning.gr/conf2021

Πρόγραμμα: http://www.etwinning.gr/conf2021program

Ζωντανή αναμετάδοση: http://www.etwinning.gr/conf2021live

Ροές μεταδόσεων


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας