05-11-21 Νίκη Κεραμέως στη Γλασκώβη: «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ξεκινάει από το σχολείο»

ypourgos omilia

05-11-21 Νίκη Κεραμέως στη Γλασκώβη: «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ξεκινάει από το σχολείο»

Το ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ανέδειξε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως στην εκδήλωση «Μαζί για το Αύριο: Εκπαίδευση και Κλιματική Δράση», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή – COP26, στη Γλασκώβη. Είναι η πρώτη φορά που η εκπαίδευση καταλαμβάνει τόσο κυρίαρχη θέση στις διασκέψεις COP για την κλιματική αλλαγή. 

Η κα Κεραμέως εστίασε σε δύο κυρίως σημεία: 

  • Το πρώτο αφορά στην υιοθέτηση μιας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης μέσω 

α) της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών της γενικής εκπαίδευσης, ώστε να εναρμονιστούν με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης – ήδη στη χώρα μας έχουν επικαιροποιηθεί 166 προγράμματα σπουδών σε αυτήν την κατεύθυνση, και

β) της δημιουργίας νέων δράσεων με στόχο συγκεκριμένα την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων με έμφαση – ανάμεσα σε άλλα – στην προστασία του περιβάλλοντος, στην οικολογική συνείδηση, στην πρόληψη φυσικών καταστροφών. Από πέρυσι πιλοτικά και από φέτος καθολικά σε όλα τα σχολεία της χώρας μας λειτουργούν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

  • Το δεύτερο σημείο αφορά στη σημασία επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς μας στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων γενικά, και στη θεματική προστασίας του περιβάλλοντος ειδικότερα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «έχουμε χρέος να επιμορφώνουμε τους εκπαιδευτικούς μας, να τους προσφέρουμε νέα εργαλεία, να τους υποστηρίξουμε, οι εκπαιδευτικοί μας είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τη νέα αυτή εκπαιδευτική προσέγγιση». Αναφερόμενη ειδικότερα στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι από τον Οκτώβριο έχουν ενταχθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας, ενώ περίπου 75.000 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη ολοκληρώσει ή ξεκινήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 

Ακολούθησε εκτενής διάλογος με εκπροσώπους οργανώσεων νέων, όπως οι Mock COP και Youth4Climate. Απαντώντας σε ερώτηση για την συμβολή των νέων στη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι όλη η διαδικασία εκκινεί από τη βάση, από οργανώσεις νέων, εκπαιδευτικούς, τοπικούς και διεθνείς φορείς, που κλήθηκαν να υποβάλλουν προτάσεις σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό συνιστά σήμερα τον κορμό των προγραμμάτων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 

ypourgos omilia2

ypourgos omilia3


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας