22-10-21 Ο Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στην Κεντρική Μακεδονία

rsz 120211021 113749

22-10-21 Ο Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στην Κεντρική Μακεδονία

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχοντας ως μοχλό στήριξης τον μεταρρυθμιστικό νόμο 4763/2020, ανέλυσε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Γεώργιος Βούτσινος στις ευρείες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 19-21 Οκτωβρίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, κατά την παραμονή του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Γενικός Γραμματέας επισκέφτηκε τους Δήμους Κατερίνης, Βέροιας, Έδεσσας, Κιλκίς, Σερρών και Πολυγύρου, όπου συμμετείχε σε συναντήσεις με τους Δημάρχους, στελέχη των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διευθυντές των εκπαιδευτικών δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ., Δημόσιων Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.).

Ο διάλογος επικεντρώθηκε σε θέματα ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή, όπως η προβληματική σχέση προσφοράς και ζήτησης στις λειτουργούσες ειδικότητες των επαγγελματικών σχολών ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων, οι καταγεγραμμένες ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού, η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η λειτουργικότητά τους, οι κτιριακές υποδομές και οι ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε μεταξύ άλλων τις καινοτομίες του νέου συστήματος διακυβέρνησης στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το εθνικό πλαίσιο προσόντων κατ΄ αντιστοιχία του ευρωπαϊκού προτύπου, τη λειτουργία των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ.,  μέσω διασφαλισμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ύψους 400.000.000 ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. και το Ταμείο Ανάκαμψης για την πλήρη ανανέωση εργαστηριακού εξοπλισμού, την ψηφιοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και της Ε.Ε.Κ. καθώς και τις αναβαθμίσεις των σχολικών κτηρίων.

Κομβικό ρόλο στο νέο εγχείρημα έχουν η θεσμοθέτηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) και των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) σε περιφερειακό επίπεδο, τα οποία παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και εισηγούνται προτάσεις σχετικά με την αναπροσαρμογή των επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων που προσφέρονται στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στα ΕΠΑ.Λ., στα Ι.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και στις Ε.Σ.Κ., προκειμένου οι ειδικότητες που παρέχονται να έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας και στην οικονομία.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας