24-09-21 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

24-09-21 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας