21-09-21 Διαδικτυακή συνάντηση του κ. Δημητρόπουλου  με τους Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους των Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών 

rsz 13

21-09-21 Διαδικτυακή συνάντηση του κ. Δημητρόπουλου  με τους Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους των Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Διαδικτυακή συνάντηση με τους αντιπρυτάνεις ακαδημαϊκών υποθέσεων, τους κοσμήτορες και τους προέδρους των τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών πραγματοποίησε την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2021, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος.

Θέμα της συνάντησης ήταν οι προοπτικές των Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, μετά τα αποτελέσματα των πρόσφατων εισαγωγικών εξετάσεων και την εφαρμογή  της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης τόνισε στην ομιλία του την ανάγκη αναδιάρθρωσης της στρατηγικής των πανεπιστημίων για το μέλλον, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση της διεθνοποίησης των πανεπιστημίων και την περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρωπιστικών σπουδών στη χώρα μας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ως ομιλητές ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής  Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθηγητής Περικλής Μήτκας, και ο επιστημονικός υπεύθυνος της διαδικτυακής πύλης «STUDY IN GREECE» για τη διεθνή προβολή των ΑΕΙ, αναπληρωτής καθηγητής κ. Χρήστος Μιχαλακέλης.

Ο Γενικός Γραμματέας και Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, επεσήμανε τη εξαιρετική δυναμική και την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιακών μηχανισμών που έχουν τεθεί στη διάθεση των ελληνικών πανεπιστημίων  για την προώθηση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων τους στο εξωτερικό και στην ελληνική ομογένεια.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής  Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθηγητής Περικλής Μήτκας, παρουσίασε στοιχεία λειτουργίας των Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών και τόνισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του στρατηγικού προσανατολισμού των πανεπιστημίων.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της διαδικτυακής πύλης «STUDY IN GREECE», αναπληρωτής καθηγητής κ. Χρήστος Μιχαλακέλης, παρουσίασε τις δυνατότητες της πλατφόρμας και την χρησιμότητά της στη διεθνή προβολή των προγραμμάτων των ΑΕΙ και στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.  

Οι προτάσεις των ΑΕΙ για τον επανασχεδιασμό της στρατηγικής και τις νέες προοπτικές των ανθρωπιστικών σπουδών αναμένεται να καταθετούν στο Υπουργείο Παιδείας από τα πανεπιστήμια, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Νίκης Κεραμέως, στο τέλος Σεπτεμβρίου.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας