25-08-21 Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Ευρωπαικά σχολεία 

2016 10 14 18 43 11

25-08-21 Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Ευρωπαικά σχολεία 

Α)  Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων  εκπαιδευτικών για τη θέση του εκπαιδευτικού Συμβούλου στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης

Β)  Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 για απόσπαση στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης

Γ) Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 για απόσπαση στο Ε.Σ. Βρυξέλλες IV

Δ) Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01 για απόσπαση στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας