20-08-21 ΠΡΟΣΟΧΗ- Τελικές τοποθετήσεις με θητεία εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία  

100 4035

20-08-21 ΠΡΟΣΟΧΗ- Τελικές τοποθετήσεις με θητεία εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία  

Η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτά τους τελικούς κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης τοποθετηθέντων και μη τοποθετηθέντων με θητεία εκπαιδευτικών σε ΠΕΙΣ και ΠΣ, σε συνέχεια των συμπληρωματικών δηλώσεων προτίμησής τους, βάσει της σχετικής από 19-8-2021 ανακοίνωσης.

Πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων ανά ΠΔΕ και βαθμίδα (xlsx), εδώ

Πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων ανά ΠΔΕ και βαθμίδα (pdf), εδώ

Εκ του Αυτοτελούς Τμήματος Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας