09-07-21 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα

Πανελλαδικές Εξετάσεις

09-07-21 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΗΧΟΥ


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας