07-7-2021 Διημερίδα σεμιναρίων για τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και βρετανικών Πανεπιστημίων

ΥΠΑΙΘ 2

07-7-2021 Διημερίδα σεμιναρίων για τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και βρετανικών Πανεπιστημίων

Διημερίδα σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “UK-Greece Strategic Partnership in Education to foster collaborations between UK and Greek Universities”, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το British Council.

Τα τέσσερα θεματικά σεμινάρια παρακολούθησαν εκπρόσωποι ελληνικών και βρετανικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι πληροφορήθηκαν για το θεσμικό πλαίσιο και αντάλλαξαν ιδέες και καλές πρακτικές για τη διεξαγωγή διμερών συνεργασιών. Η διημερίδα σεμιναρίων προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχών, με περίπου 150 εγγραφές πανεπιστημιακών από σχεδόν όλα τα ελληνικά και από 30 βρετανικά Πανεπιστήμια. 

1. Στο σεμινάριο με τίτλο «Ευρύτερο πλαίσιο των συνεργασιών», από ελληνικής πλευράς, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις θεσμικές αλλαγές του Ν. 4692/2020, ο οποίος απλοποιεί τη διαδικασία ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ, θεσμοθετεί τα κοινά και διπλά προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, και διευκολύνει την προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη χρηματοδοτική στήριξη που θα λάβουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», με στόχο την προώθηση της εξωστρέφειάς τους και την ενίσχυση της συνεισφοράς τους στον μετασχηματισμό του μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Study in Greece, επίσημου φορέα διεθνοποίησης κι εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Από βρετανικής πλευράς, έγινε αναφορά στη στρατηγική της βρετανικής κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, καθώς και σε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των βρετανικών πανεπιστημίων. Μεταξύ αυτών, παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα “Turing”, το οποίο θα παρέχει οικονομική υποστήριξη σε βρετανούς φοιτητές για συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

2. Στο σεμινάριο με θεματική «Διπλά και κοινά προγράμματα σπουδών», οι ομιλητές στάθηκαν στη σημασία της σταδιακής οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Πανεπιστημίων, ξεκινώντας από μικρότερης εμβέλειας συνεργασίες, και προχωρώντας σε μια συμφωνία για κοινά προγράμματα σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών σε δεύτερο στάδιο. Ως προς τη δομή τέτοιων συμφωνιών, τονίστηκε ο καίριος ρόλος της εύρεσης του ελάχιστου κοινού παρονομαστή που θα επιτρέψει τη σύναψη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών.

3. Στο σεμινάριο για τις «Ερευνητικές συνεργασίες», οι ομιλητές επεσήμαναν ότι οι διεθνείς συνεργασίες είναι κομβικής σημασίας για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής σε όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς η τριβή με διαφορετικές προσεγγίσεις ωθεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Παρατηρήθηκε πως οι ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων δημιουργούν δυνατότητες για συνέργειες και με επιχειρήσεις, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, οι ομιλητές τόνισαν τον δυνητικά ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

4. Στο τέταρτο σεμινάριο, «Θερινά προγράμματα και κύκλοι μαθημάτων», οι ομιλητές συμφώνησαν στο ότι η περιορισμένη διάρκεια τέτοιων προγραμμάτων απαιτεί καινοτόμο σχεδιασμό, ενθαρρύνει τη διαθεματικότητα και τη διαπολιτισμικότητα, επιτρέπει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και ενισχύει τη συμπερίληψη, καθώς πρακτικά εμπόδια  συμμετοχής αίρονται. Αυτά τα πλεονεκτήματα, σε συνάρτηση με τον απλό συντονισμό τέτοιων προγραμμάτων, καταδεικνύουν πως τα μαθήματα σύντομης διάρκειας αποτελούν ιδανική αφετηρία για τη διαμόρφωση συνεργασιών, πάνω στην οποία τα Πανεπιστήμια μπορούν να οικοδομήσουν, με περαιτέρω κοινές δραστηριότητες.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών Πανεπιστημίων έχει αποτελέσει σταθερή στρατηγική προτεραιότητα της Κυβέρνησης από την αρχή της θητείας της. Η συμμετοχή των Πανεπιστημίων μας σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες και δίκτυα μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, συμβάλλοντας στη διεύρυνση των οριζόντων τους και στην ενδυνάμωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.»

Ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Άγγελος Συρίγος, δήλωσε: «Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η πραγματικότητα απέδειξε με τον πλέον επιτακτικό τρόπο ότι το μέλλον της ανθρωπότητας έγκειται στο να χτίζει γέφυρες. H εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση της Ανώτατης Ελληνικής Εκπαίδευσης υπήρξαν εξαρχής προγραμματικές δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης, τις οποίες με όραμα και συνέπεια υλοποιεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.»

Η Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Kate Smith, δήλωσε: «Το τρέχον πρόγραμμα θέτει ένα νέο πυλώνα στην εκπαιδευτική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας, βασιζόμενο στην κοινή δέσμευση των δύο κυβερνήσεων για ενίσχυση της εξωστρέφειας. Οι συνεργασίες, που θα διαμορφωθούν υπό την αιγίδα του προγράμματος, θα δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για να συνεργαστούν βρετανικά και ελληνικά ιδρύματα, και θα βοηθήσουν Βρετανούς και Έλληνες να μελετήσουν από κοινού την επόμενη μέρα.» 

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Απόστολος Δημητρόπουλος, δήλωσε: «Είμαι πεπεισμένος ότι, μετά το  Brexit,  η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τα ελληνικά και βρετανικά πανεπιστήμια, μπορούν όχι μόνο να διατηρήσουν την εξαιρετική συνεργασία που είχαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να την ενισχύσουν περαιτέρω μέσω περισσότερων, πιο στενών, καινοτόμων συνεργασιών.»

Η Διευθύντρια του British Council στην Ελλάδα, Αναστασία Ανδρίτσου, δήλωσε: “Η ανταπόκριση  των ελληνικών και βρετανικών πανεπιστημίων στο πρόγραμμα συνεργασίας με το Υπουργείο  Παιδείας και τη Βρετανική Πρεσβεία έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διημερίδας σεμιναρίων, είμαστε ακόμη πιο αισιόδοξοι ότι οι συγκεκριμένες δράσεις θα δημιουργήσουν ένα γόνιμο έδαφος για νέες συνεργασίες που θα ενδυναμώσουν τους ήδη ισχυρούς εκπαιδευτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.”


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας