2-7-2021 Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως με το νέο Γενικό Γραμματέα του Ο.Ο.Σ.Α. Mathias Cormann

E5Rlpj4XwAA8I2f

2-7-2021 Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως με το νέο Γενικό Γραμματέα του Ο.Ο.Σ.Α. Mathias Cormann

H Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Ο.Ο.Σ.Α. Mathias Cormann στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα.

Η Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας συζήτησαν για τους 5 βασικούς άξονες μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και για την εξαιρετική συνεργασία ΥΠΑΙΘ και ΟΟΣΑ ως προς την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υποστήριξη του μεταρρυθμιστικού έργου του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η Υπουργός αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου για:

  1. την αναβάθμιση των ήπιων και των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, ήδη από το νηπιαγωγείο,
  2. την ενίσχυση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών δομών, σε ένα πλαίσιο ενισχυμένης διαφάνειας και λογοδοσίας,
  3. τη βελτίωση της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τις ανάγκες της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα,
  4. τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, παρέχοντας πολλές και ποιοτικές εναλλακτικές διαδρομές ανέλιξης σε κάθε παιδί, και
  5. τη διεθνοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ.

Ο κ. Cormann έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέχρι την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση αλλά και για τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας στην εκπαίδευση, και ανέφερε ότι η επίδοση της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα αναγνωρίζεται ως εξαιρετική.

Ο Γενικός Γραμματέας και η Υπουργός συμφώνησαν ότι η βιωματική εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις νέες τεχνολογίες, η οποία αποτελεί κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά οι εκπαιδευτικοί, τα στελέχη εκπαίδευσης, οι μαθητές και οι γονείς τους, δημιουργεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της δια ζώσης διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία μάθησης, που η χώρα μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Cormann δήλωσε μετά τη συνάντηση:

«Ήταν μεγάλη χαρά να συναντηθώ με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η Ελλάδα έκανε εξαιρετική δουλειά ανταποκρινόμενη στην πρόκληση του κορωνοϊού στην εκπαίδευση, εμπλέκοντας μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπικές κοινότητες και όλους όσοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση να ξεπεράσουν τις δύσκολες περιόδους της κρίσης.»

https://twitter.com/MathiasCormann/status/1410864383312420864?s=20


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας