30-06-21 Κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-22

tksilik 400px

30-06-21 Κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-22

Το έγγραφο σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας