29-06-21 Συνάντηση εργασίας Γ.Γ. Ανωτ. Εκπαίδευσης κ Αποστόλη Δημητρόπουλου και Υπουργού Ανωτ. Εκπαίδευσης & Επιστ. Έρευνας της περιφ. κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν Δρ Aram Mohammed Qadir 

rsz 29 06 21 dimitrop

 29-06-21 Συνάντηση εργασίας του Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης κ Αποστόλη Δημητρόπουλου και  του Υπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας της περιφερειακής κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν  τον Δρ Aram Mohammed Qadir 

Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ Αποστόλη Δημητρόπουλου και αντιπροσωπείας του Ιρακινού Κουρδιστάν με επικεφαλής τον Δρ Aram Mohammed Qadir Υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας της περιφερειακής κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης, ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης Πασσάς, η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων κ. Καλομοίρα Μαρούγκα και ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κ Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Από Koυρδικής πλευράς, μετείχε επίσης και ο Δρ. Abdulfattah A. Mahmood, Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκαν και από τις δύο πλευρές οι στενοί δεσμοί φιλίας των δύο λαών και η θέληση για συνεργασία στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα προσφέρθηκε να παρέχει στήριξη στις προσπάθειες εναρμόνισης της πλευράς της περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν με τα ισχύοντα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη διασφάλισης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα της αρχαιολογικής έρευνας. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, καθώς και την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.

Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να προχωρήσουν σε σύνταξη κοινού Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding), ως επόμενο βήμα. Τόσο ο Υπουργός κ. Qadir, όσο και ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κ Αποστόλης Δημητρόπουλους επαναβεβαίωσαν τη θέληση των δύο πλευρών για συνέχιση των μεταξύ τους ανταλλαγών στον προνομιακό χώρο της εκπαίδευσης


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας