24-06-21 Πρώτη ημερίδα του Δικτύου Επικοινωνίας & Συνεργασίας των ΑΕΙ & ΑΕΑ και του ΥΠΑΙΘ για την πρόσβαση των Aτόμων με Aναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

rsz syri apostol

24-06-21 Πρώτη ημερίδα του Δικτύου Επικοινωνίας & Συνεργασίας των ΑΕΙ & ΑΕΑ και του ΥΠΑΙΘ για την πρόσβαση των Aτόμων με Aναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα του Δικτύου Επικοινωνίας & Συνεργασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων & Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στο πλαίσιο διαμόρφωσης και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόσβαση των Aτόμων με Aναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, στην ημερίδα έγιναν τοποθετήσεις από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άγγελο Συρίγο και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Αποστόλη Δημητρόπουλο, ο οποίος είχε και τον ρόλο του συντονιστή. Ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό και εργαζόμενοι με αναπηρία στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, τα οποία προσπαθεί να επιλύσει το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω του πρόσφατου Στρατηγικού του Σχεδιασμού. Ο κ. Συρίγος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «έχει ήδη ξεκινήσει η συνεργασία με τους φορείς και κυρίως με την Ε.Σ.Α.μεΑ για το σύνολο των σχετικών θεμάτων που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Και οι δύο παρουσίασαν τα σημαντικότερα σημεία του Στρατηγικού Σχεδιασμού και αναφέρθηκαν σε προγραμματισμένα έργα και δράσεις.

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, κ. Βαρδακαστάνης Ιωάννης, ο οποίος επεσήμανε ότι «πρώτη φορά γίνεται ολιστική προσέγγιση του θέματος. Προσέθεσε επίσης ότι η Tριτοβάθμια Eκπαίδευση πρέπει να υποδέχεται και να υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αναδεικνύοντας το ταλέντο και τις ικανότητές τους».

 Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις και παρουσιάσεις των εκπροσώπων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων & Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, αποτυπώνοντας την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τη φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα των  Ατόμων με Αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα & τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας μας. Επιπροσθέτως, τα μέλη του Δικτύου Επικοινωνίας και Συνεργασίας χαρτογράφησαν τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματα για την υποστήριξη των φοιτητών και του εκπαιδευτικού & διοικητικού προσωπικού  με αναπηρία και διατυπώθηκαν σχετικές προτάσεις.

Κλείνοντας την ημερίδα ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης σημείωσε ότι «έγινε το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης των Ατόμων με Αναπηρία. Ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου είναι να εμπλουτιστεί το νομοθετικό πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση με νέες προτάσεις και να σχεδιαστεί  η στήριξη της πρόσβασης των ΑμεΑ στην ανώτατη εκπαίδευση στη νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027».

Τέλος, προσέθεσε ότι «υπάρχουν αρκετά προβλήματα φυσικής και εκπαιδευτικής προσβασιμότητας αλλά και πολλά επιτεύγματα. Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε συγγράμματα προσβάσιμα για τους φοιτητές με αναπηρία/σοβαρές παθήσεις ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να ενισχύσουμε τη διασύνδεση τους  με την αγορά εργασίας, να υποστηρίξουμε τους φοιτητές και το προσωπικό με αναπηρία. Προς την ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν και τα Στρατηγικά Σχέδια των Πανεπιστημίων».


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας