26-05-21 Πρότυπα ΕΠΑΛ: η επόμενη ημέρα στα ΕΠΑΛ της χώρας 

11 03 16 techn ekpaid 400px

26-05-21 Πρότυπα ΕΠΑΛ: η επόμενη ημέρα στα ΕΠΑΛ της χώρας

Μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος διακυβέρνησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ν. 4763/2020, δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση (Κ3/58084, ΦΕΚ Β’ 2180, 25-5-2021) που ρυθμίζει θέματα του εκπαιδευτικού οδηγού των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., των οποίων η λειτουργία θα εκκινήσει τον Σεπτέμβριο 2021 και η πλήρης λειτουργία τους θα ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας.

Στα Π.ΕΠΑ.Λ. θα εφαρμοστεί, σταδιακά και με συστηματικό τρόπο, σειρά ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα τροποποιημένα προγράμματα σπουδών, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών αναγκών σε επαγγελματικά προσόντα της οικονομίας, νέων μεθοδολογιών, κριτηρίων ποιότητας σε πόρους και διαδικασίες.

Οι νέες μέθοδοι, οι αυξημένοι βαθμοί ελευθερίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι επιμορφώσεις των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στα Κέντρα Επιμόρφωσης που θα δημιουργηθούν εντός των Π.ΕΠΑ.Λ. ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα στις νέες απαιτήσεις καθώς και η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος, θα φέρουν συντονισμένα, κι όχι άναρχα, την επόμενη ημέρα στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας συνολικά.

Γι’ αυτό στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. που θα ιδρυθούν διατηρείται η διοίκηση και το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, επομένως δεν τίθενται θέματα απώλειας της οργανικής θέσης για το σύνολο των υπηρετούντων σε προϋπάρχουσες σχολικές μονάδες, το οποίο και αποτυπώνεται στο άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης.

Το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή pdf 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας