21-05-21 Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2021

ΥΠΑΙΘ 2

21-05-21 Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2021

Το σχετικό ΔΤ σε μορφή word

Ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα σε μορφή excel


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας