12-05-21 Στα σκαριά η δημιουργία επαγγελματικής σχολής από τη Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας και το ΒΕΘ

rsz ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΓ3 1

12-05-21 Στα σκαριά η δημιουργία επαγγελματικής σχολής από τη Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας και το ΒΕΘ

Στη στενότερη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η οποία δεν αποκλείεται να μεταφραστεί σε δημιουργία επαγγελματικής σχολής αναφέρθηκε ο γ.γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Γιώργος Βούτσινος κατά την επισκεψή του στο ΒΕΘ.

Μάλιστα ο κ. Βούτσινος πρότεινε την άμεση υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης επαγγελματικής σχολής, που αναμένεται να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ουσιαστική διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ζήτημα το οποίο ο πρόεδρος του ΒΕΘ Αναστάσιος Καπνοπώλης, επί σειρά ετών, βάζει ψηλά στην ατζέντα των θεμάτων που θέτει προς την πολιτεία. 

Μέσα από μία σειρά δράσεων και τη δυνατότητα δημιουργίας δομών που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν – όπως προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση – η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί από «αποπαίδι» να γίνει βασικός πυλώνας του αύριο, έχοντας τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, αντιμετωπίζοντας μείζονα κοινωνικά ζητήματα, όπως η νεανική ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Όπως τόνισε ο κ. Βούτσινος απαιτείται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μαθητείας – πρακτικής άσκησης που θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και της οικονομίας, με ουσιαστική εκπαίδευση και σύγχρονο εξοπλισμό.

«Τα Επιμελητήρια, έχουν αντιληφθεί από νωρίς τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μελών τους, όσο και για την τόνωση της οικονομίας. Για το λόγο αυτό και μπορούν να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή με πρωτοβουλίες ενώ παράλληλα αναπτύσσουν συνεργασίες και προγράμματα με φορείς και χώρες που έχουν καλές πρακτικές» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ επισημαίνοντας πως «την ίδια ώρα που η ανεργία, ειδικά μεταξύ των νέων, καλπάζει στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο προσωπικό».

«Η ενίσχυση της εξειδίκευσης και της κατάρτισης αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον, αποτελούν επένδυση και όχι μια κοστοβόρα τακτική την οποία θα πρέπει να αποφύγουμε» τόνισε ο κ. Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας τη θετική διάθεση του Επιμελητηρίου, καθώς υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως είναι η δημιουργία επαγγελματικής σχολής.

Ως άκρως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την πρόταση για την από κοινού σύμπραξη της ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας με το ΒΕΘ ο περιφερειακός διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρης Κανελλίδης που συμμετείχε στην εκδήλωση. «Αναμφίβολα στις σχολές του ΟΑΕΔ μπορείτε να προτείνετε ειδικότητες, τις οποίες χρειάζονται οι επιχειρήσεις – μέλη σας προκειμένου να «τρέξουν» από την καινούργια χρονιά σχετικά μαθήματα, ωστόσο η σχολή, την οποία προτείνει ο κ. Βούτσινος θα αφορά και θα ελέγχεται από το ΒΕΘ» ανέφερε κατά την τοποθέτηση του ο κ. Κανελλίδης.

Τα τεχνικά επαγγέλματα χτίζουν το μέλλον μίας χώρας 

«Τα τεχνικά επαγγέλματα χτίζουν το μέλλον μίας χώρας για αυτό και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στη νέα γενιά για να στραφεί σε αυτά. Παράλληλα όμως θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε τα τεχνικά επαγγέλματα να ασκούν οι αδειοδοτημένοι τεχνίτες και όχι οποιοσδήποτε κάνει έναρξη στην εφορία» ανέφερε ο α΄ αντιπρόεδρος του ΒΕΘ, Δημήτριος Βαργιάμης. 

 Την ανάγκη η μαθητεία να γίνεται με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων ώστε οι μαθητευόμενοι να μπαίνουν ουσιαστικά στην παραγωγική διαδικασία και να αποκτούν εμπειρία τόνισε ο β΄αντιπρόεδρος  του ΒΕΘ, Μακάριος Παπαδόπουλος επισημαίνοντας πως θα πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός για να γνωμοδοτεί αν η μαθητεία που παρέχεται είναι ουσιαστική.

Τη σημασία της ύπαρξης προγραμματισμού για τη μαθητεία από την ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ποιες είναι οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τον αριθμό αυτών ώστε  να απορροφούν τα εν λόγω άτομα, υπογράμμισε ο οικονομικός επόπτης του ΒΕΘ, Αναστάσιος Λυκάρτσης.

Στην επίδραση που έχει η έλλειψη τεχνικών επαγγελμάτων στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Βιοτεχνών  του ΒΕΘ, Χρήστος Γκίνης υπογραμμίζοντας μάλιστα πως οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται και θα συνεχίσουν πιθανότητα να δυσκολεύονται να βρουν καταρτισμένους τεχνίτες. 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας