20-04-21 Εναρξη Λειτουργίας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΓ3

20-04-21 Εναρξη Λειτουργίας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος ολοκλήρωσε έναν κύκλο τηλεδιασκέψεων, αρχικά με τους Συντονιστές/-τριες των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) και στη συνέχεια, με διαδοχικές τηλεδιασκέψεις, με το σύνολο των μελών που απαρτίζουν τα εν λόγω περιφερειακά συμβούλια, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας τους. Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, που διεξήχθησαν σε εξαιρετικό κλίμα, ο Γενικός Γραμματέας αφού καλωσόρισε και συνεχάρη τα μέλη, παρουσίασε τις αρμοδιότητες των Σ.Σ.Π.Α.Ε., βάσει του άρθρου 6 του νόμου 4763/2020 και τόνισε τον καίριο και ουσιαστικό ρόλο που τα συμβούλια θα διαδραματίσουν, αποτελώντας τον περιφερειακό πυλώνα του Συστήματος Διακυβέρνησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, με κύρια αποστολή τους τον εντοπισμό των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας