16-04-21 Η ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) θέσεων καθηγητών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ Δημοσίευσης 761/29-3-2021, τ. Γ΄)

16-04-21 Η ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) θέσεων καθηγητών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ Δημοσίευσης 761/29-3-2021, τ. Γ΄)

Η προκήρυξη σε μορφή doc


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας