Δημοσιεύσεις – άρθρα για τις εξελικτικές μαθησιακές δυσκολίες

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνω ότι στην ιστοσελίδα του 2ου Π.Ε.Κ. Αθηνών (http://2pek.att.sch.gr/), στον κατάλογο «Δημοσιεύσεις – άρθρα», έχει ήδη αναρτηθεί η ενότητα με τίτλο οι εξελικτικές μαθησιακές δυσκολίες η οποία αποτελείται από δύο βιβλία με τίτλους, οι διαταραχές της επικοινωνίας (της ομιλίας και του λόγου) και οι μαθησιακές διαταραχές και δύο άρθρα με τίτλους, οι εξελικτικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της κινητικής λειτουργίας (αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων).
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Νικόλαος Τριπόδης