19-03-21 Συμμετοχή της ΓΓΑΒΕΕΑ κα Σ. Γκίκα στο 4ο Επιστημονικό Forum για Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές (Hellenic Disaster Risk Reduction Forum)

 3b866d3a 6833 4b38 8293 4521980fc2b3

19-03-21 Συμμετοχή της ΓΓΑΒΕΕΑ κα Σ. Γκίκα στο 4ο Επιστημονικό Forum για Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές (Hellenic Disaster Risk Reduction Forum)

Η Γενική Γραμματέας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ κα Σ. Γκίκα συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό, την Παρασκευή 19-03-2021 στη διαδικτυακή διημερίδα με θέμα: «Η Συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της χώρας στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων» που συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και το Κέντρο Αριστείας Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων του ΕΚΠΑ. Στη διημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο διακεκριμένος καθηγητής κ. Ε. Λέκκας, και ανέπτυξαν θέματα που αφορούν στη μείωση των κινδύνων από καταστροφές.

Η Γενική Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ, κα Σ. Γκίκα, επικεντρώθηκε στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας από την Α΄ δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου με την εισαγωγή των «Εργαστήριων Δεξιοτήτων» που εμπλουτίζουν το σχολικό πρόγραμμα με τέσσερις θεματικές ενότητες και δράσεις και καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής, ώστε οι μαθητές/τριες να εξελιχθούν σε ενεργούς, αποτελεσματικούς και ευαισθητοποιημένους πολίτες του 21ου αιώνα. Τόνισε δε ότι στη θεματική ενότητα: Περιβάλλον εντάσσεται η διαχείριση, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές και κρίσεις, καθώς και η κλιματική αλλαγή, ζητήματα εξαιρετικά επίκαιρα, στα οποία εστίασε και η θεματολογία της διημερίδα.

Η κα Σ. Γκίκα του ΥΠΑΙΘ αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντηση συνεργασίας του ΥΠΑΙΘ (Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικής Γραμματέως) με τον κ. Ε. Λέκκα, Πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, όπου συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως: (i λήψη μέτρων προστασίας από τους σεισμούς στις σχολικές μονάδες, (ii)η διεξαγωγή ποικίλων προγραμμάτων εκπαιδευτικών δράσεων και επιμορφώσεων στην εκπαίδευση, με την ανεκτίμητη συμβολή του ΟΑΣΠ και (iii)η συνεχής ενίσχυση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στον συγκεκριμένο θεματικό άξονα που αφορά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν τα ποικίλα Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα που υλοποιούνται μέσω των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε μεγάλο αριθμό σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, με ανάλογα θέματα, μέσω τω σχολικών δραστηριοτήτων. Τέλος, η Γενική Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ συνεχάρη τους συνδιοργανωτές και εξέφρασε την ευχή να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας