11-03-21 Συνάντηση συνεργασίας της ΓΓΑΒΕΕΑ του ΥΠΑΙΘ κας Σ. Γκίκα για την Νεανική Επιχειρηματικότητα

0ddddd4d 7999 47d7 9685 1a8900b959d5

11-03-21 Συνάντηση συνεργασίας της ΓΓΑΒΕΕΑ του ΥΠΑΙΘ κας Σ. Γκίκα για την Νεανική Επιχειρηματικότητα

Με τον Πρόεδρο του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Junior Achievement (JA Greece) κ. Α. Τζικόπουλο συναντήθηκε η Γενική Γραμματέας Α/θμιας Β/θμιας και Ειδικής Αγωγής κ. Σ. Γκίκα με σκοπό την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Νεανικής Επιχειρηματικότητας στα σχολεία.

Μέσα σε θερμό κλίμα η Γενική Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ και ο Πρόεδρος του JA Greece συζήτησαν για τη χρησιμότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που είναι σχεδιασμένα για να ενθαρρύνουν τους μαθητές/ μαθήτριες προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, ώστε να γίνουν δραστήριοι αποτελεσματικοί και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

Στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων σε σχολεία της επικράτειας και κατά τη διδασκαλία επιμέρους γνωστικών αντικειμένων με διαθεματικές προεκτάσεις εφαρμόζονται το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» και η δράση «Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας», που υλοποιούνται ως ομαδικές βιωματικές δράσεις, όπου οι μαθητές/τριες δημιουργούν μία μαθητική επιχείρηση, διαμοιράζουν ρόλους και αναλαμβάνουν ενέργειες για να σχεδιάσουν και να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και παράλληλα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Η Νεανική Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνεται ήδη στα πιλοτικά Εργαστήρια Δεξιοτήτων, όπου εντάσσονται νέες θεματικές στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής μέσω βιωματικών και ανακαλυπτικών μεθόδων με στόχο την πιο άμεση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επίσης, ετέθη το θέμα ανανέωσης του υπάρχοντος από το 2011 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ και JA Greece για τη διεύρυνση των κοινών στόχων και δράσεων.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας